Bahasa Austronesia

Lirik dan Terjemahan Lagu Dô Da Idi dari Aceh

Lagu Dô Da Idi merupakan lagu nina bobo versi bahasa Aceh. Lagu ini sangat syahdu dan menjadi terkenal menjadi lagu latar untuk berita tsunami Aceh tahun 2004. dô da berasal dari kata peudôda yang berarti bergoyang, dan idi berarti berayun Allah hai dô dô da idi Boh gadông bi boh kayèe uteun Rayek sinyak hana peu ma bri ‘Ayéb ngön keuji ureueng dônya kheun Allah hai dô dô da idi Buah gadung dan buah-buahan pohon dari hutan Cepat besar anakku, tapi tak ada yang []

Beri peringkat: